June 23, 2016

Fizyka: Prawo Pascala

Prawo Pascala - ciśnienie wywierane z zewnątrz na ciecz lub gaz jest w nich przekazywane jednakowo we wszystkich kierunkach


Prawo Pascala wykorzystane jest w: prasie hydraulicznej, hamulcach hydraulicznych, strzykawkach, studniach artezyjskich, zaporach wodnych i wieżach ciśnień. 

No comments:

Post a Comment