June 5, 2016

Chemia: Ziarnista budowa materii

Założenia teorii atomistyczno-częsteczkowej


  1. Atomy tego samego pierwiastka chemicznego są identyczne pod względem masy i rozmiarów.
  2. Atomy mają kształt kulisty.
  3. Atom jest najmniejszą cząstką pierwiastka chemicznego, która ma wszystkie cechy tego pierwiastka.
  4. Pierwiastek chemiczny jest zbiorem takich samych atomów.
  5. Atomy łączą się, tworząc cząsteczki.
  6. Związek chemiczny jest zbiorem takich samych cząsteczek.

No comments:

Post a Comment