April 29, 2016

Chemia: Reakcje Chemiczne

Podział ze względu na efekt energetyczny:

 • Egzoenergetyczne - przebiegające z wydzieleniem energii - światła lub ciepła.
  • np. spalanie węgla
 • Endoenergetyczne - konieczne jest stałe doprowadzenie energii.
  • np. wrzenie wody 

Typy reakcji chemicznych:

 • Syntezy (reakcja łączenia) - kilka substratów → jeden produkt
 • Analizy (reakcja rozkładu) - jeden substrat → kilka produktów
 • Wymiany - kilka substratów → kilka produktów
Source: Wikipedia

April 28, 2016

Fizyka: Parcie i ciśnienie

Ciecze i gazy naciskają na ścianki naczynia i na wszystkie ciała znajdujące się w nich. Siła ta nazywa się parciem.
Parcie jest zawsze skierowane prostopadle do powierzchni, na którą działa.

Iloraz wartości siły nacisku i pola powierzchni, na którą ta siła działa, nazywa ciśnieniem, co zapisuje się:

p = Fn/S

gdzie:
p - ciśnienie
Fn - wartość siły nacisku (parcia)
S - pole powierzchni

Jednostką ciśnienia jest pascal (1 Pa)

April 22, 2016

My Chinese homework 春曉

春曉 by 孟浩然

春眠不覺曉,
處處聞啼鳥,
夜來風雨聲,
花落知多少。


春天的夜晚睡得好,不知不覺醒來,天已亮了。

到處聽到鳥叫聲。

昨天夜裡,刮風又下雨,不知又有多少花朵被風雨打落?

April 11, 2016

Chemia: Wodór

Image result for hydrogen element symbol WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

 • Gaz
 • Bezbarwny
 • Słabo rozpuszcza się w wodzie
 • Gaz o najmniejszej gęstości (14 razy mniejszej od gęstości powietrza)WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

Image result for hydrogen element
 • Niemetal
 • Bezwonny
 • Łączy się z niemetalami:
  • z tlenem tworzy wodę
  • z azotem tworzy amoniak
  • z chlorem tworzy chlorowodór
  • z siarką tworzy siarkowodór
 • Z metalami tworzy wodorki
 • Palny

ZASTSOWANIA WODORU

 • Paliwo rakietowe
 • Gaz przemysłowy
 • Paliwo do samochodów na wodór (Toyota Mirai)
 • Przemysł spożywczy (do utwardzania tłuszczów)

OTTRZYMYWANIE WODORU