February 22, 2016

Chemia: Zanieczyszczenia Powietrza


Antropogeniczne źródła zanieczyszczeń:
 • Produkcja Przemysłowa
 • Transport
 • Freony


A daytime fire engulfing large trees

Naturalne źródła zanieczyszczeń:


 • Wybuchy wulkanów
 • Wyładowania atmosferyczne
 • Pożary lasów


Skutki zanieczyszczeń:

 • Dziura ozonowa
 • Smog
 • Kwaśne opady (wyginięcie organizmów wodnych)
 • Zwiększenie efektu cieplarnianego


February 21, 2016

Fizyka: Gęstość

Gęstość - wielkość fizyczna charakterystyczna dla danej substancji, określająca masę tej substancji zawartą w jednostkowej objętości.

Jednostką gęstości w Układzie SI jest 1kg/m3

Gęstość oznacza się grecką literą  ρ  (czyt.: ro)


 ρ = m/V


gdzie:
p - gęstość substancji, z której zbudowane jest ciało
m - masa ciała
V - objętość ciała

February 9, 2016

Chemia: Tlenek Węgla (IV)

Dwutlenek węgla stanowi około 0,04% objętościowych w powietrzu
Źródła dwutlenku węgla mogą być ze źródeł naturalnych n.p. spalanie i wybuchy wulkanów, procesy fermentacji, butwienia i źródeł antropogenicznych (wytworzonych przez człowieka) transport i przemysł i oddychanie.

Właściwości fizyczne:

 • Gaz
 • Bezbarwny
 • Dobrze rozpuszcza się w wodzie
 • Gęstość około 1,5 raza większa od powietrza

Właściwości chemiczne:

 • Tlenek niemetalu
 • Bezwonny
 • Nie pali się i nie podtrzymuje spalania
 • Powoduje mętnienie wody wapiennej, gdyż z nią reaguje


Zastosowania dwutlenku węgla: 

 • przemysł spożywczy - mrożenie, schładzanie i konserwacja  żywności; produkcja cukru i napojów gazowanych 
 • ogrodnictwo - w chłodniach
 • medycyna - krioterapia
 • ochrona przeciwpożarowa - w gaśnicach śniegowych
Suchy lód - Dwutlenek węgla w stanie stałym (-78ºC)
Woda wapienna - odczynnik umożliwiający identyfikację dwutlenku węgla. woda wapienna mętnieje pod wpływem dwutlenku węgla.February 7, 2016

Fizyka: Masa i Ciężar

Masa - wielkość fizyczna określająca ilość substancji. Ta sama cecha ciała decyduje o jego ciężarze. Jednostką masy jest kilogram ( 1kg ).

Ciężar ( siała grawitacji ) - siła, z jaką Ziemia przyciąga ciało.

Znając masę ciała, możesz obliczyć jego ciężar według wzoru: 
Fg = mg

 • Fg - ciężar ciała
 • m - masa ciała
 • g - stały współczynnik zwany przyspieszeniem ziemskim