July 15, 2016

Chemia: Izotopy

Izotopy - atomy tego samego pierwiastka chemicznego różniące się między sobą liczbą neutronów w jądrze.


W zależności od pochodzenia, izotopy można podzielić następująco:
 • naturalne - występujące w przyrodzie
 • sztuczne - otrzymane przez człowieka
Promieniotwórczość polega na samorzutnym rozpadzie jąder atomów niektórych pierwiastków chemicznych albo rozszczepieniu na dwa różne pierwiastki chemiczne.
Izotopy ze względu na ich trwałość dzielimy na:
 • trwałe - atomy, których jądra nie ulegają samorzutnym przemianom jądrowym
 • promieniotwórcze - (nietrwałe) atomy, które ulegają samorzutnie przemianom jądrowym

Dwa rodzaje promieniotwórczości:
 • naturalna - pierwiastki promieniotwórcze samoistnie ulegają rozpadowi
 • sztuczna - wywołana jest bombardowaniem jąder danego pierwiastka chemicznego, np. neutronami, protonami
Jednostka masy atomowej - 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C.
Masa atomowa - średnia masa atomowa pierwiastka chemicznego, wynikająca z zawartości procentowej jego izotopów.

Zastosowania izotopów:
 • w geologii i archeologii - do określenia wieku organizmów, skał i minerałów
 • w medycynie - do rozpoznawania i leczenia chorób
 • jako źródło energii - w elektrowniach jądrowych
 • w przemyśle i technice
 • jako paliwo
Znani chemicy zajmujący się promieniotwórczością:

1895 - Wilhelm Conrad Roentgen odkrył promienie X.
1896 - Antoine Henri Becquerel odkrył promieniotwórczość naturalną.
1898 - Odkrycie pierwiastków promieniotwórczych (polon i rad) przez Marię Skłodowską-Curie.
1934 - Odkrycie promieniotwóczości sztucznej przez Irene Joliot-Curie i Frederica J. Joliot-Curie.