June 18, 2016

Chemia: Masa i rozmiary atomów

Jednostka masy atomowej (u) 1u = 1/12 masy atomu węgla = 0,166 x 10^23

Masa atomowa - masa atomu wyrażona w jednostkach masy atomowej (u).

Masa cząsteczkowa - masa cząsteczki wyrażona w jednostkach mast atomowej (u)


No comments:

Post a Comment