June 6, 2016

Fizyka: Ciśnienie hydrostatyczne, cisinienie atmosferyczne

p = ρ g h

gdzie:
p - ciśnienie cieczy
ρ - gęstość cieczy 
g - stały współczynnik (przyspieszenie ziemskie) = 9,8066 N/kg (m/s2)
h - wysokość słupa cieczy

Ciśnienie hydrostatyczne - ciśnienie wywierane przez ciecz pod wpływem jej własnego ciężaru.

Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie, jakie wywiera powietrze na Ziemię i wszystkie ciała znajdujące się w atmosferze ziemskiej.

Naczynia połączone - co najmniej dwa naczynia połączone ze sobą tak, że ciecz może swobodnie przepływać z jednego naczynia do drugiego.

Source: ZamKor Fizyka

Ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne zależy od wysokości. Im niżej tym ciśnienie jest wyższe i odwrotnie. 

No comments:

Post a Comment