April 11, 2016

Chemia: Wodór

Image result for hydrogen element symbol WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

 • Gaz
 • Bezbarwny
 • Słabo rozpuszcza się w wodzie
 • Gaz o najmniejszej gęstości (14 razy mniejszej od gęstości powietrza)WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

Image result for hydrogen element
 • Niemetal
 • Bezwonny
 • Łączy się z niemetalami:
  • z tlenem tworzy wodę
  • z azotem tworzy amoniak
  • z chlorem tworzy chlorowodór
  • z siarką tworzy siarkowodór
 • Z metalami tworzy wodorki
 • Palny

ZASTSOWANIA WODORU

 • Paliwo rakietowe
 • Gaz przemysłowy
 • Paliwo do samochodów na wodór (Toyota Mirai)
 • Przemysł spożywczy (do utwardzania tłuszczów)

OTTRZYMYWANIE WODORU

No comments:

Post a Comment