February 22, 2016

Chemia: Zanieczyszczenia Powietrza


Antropogeniczne źródła zanieczyszczeń:
  • Produkcja Przemysłowa
  • Transport
  • Freony


A daytime fire engulfing large trees

Naturalne źródła zanieczyszczeń:


  • Wybuchy wulkanów
  • Wyładowania atmosferyczne
  • Pożary lasów


Skutki zanieczyszczeń:

  • Dziura ozonowa
  • Smog
  • Kwaśne opady (wyginięcie organizmów wodnych)
  • Zwiększenie efektu cieplarnianego


No comments:

Post a Comment