April 29, 2016

Chemia: Reakcje Chemiczne

Podział ze względu na efekt energetyczny:

  • Egzoenergetyczne - przebiegające z wydzieleniem energii - światła lub ciepła.
    • np. spalanie węgla
  • Endoenergetyczne - konieczne jest stałe doprowadzenie energii.
    • np. wrzenie wody 

Typy reakcji chemicznych:

  • Syntezy (reakcja łączenia) - kilka substratów → jeden produkt
  • Analizy (reakcja rozkładu) - jeden substrat → kilka produktów
  • Wymiany - kilka substratów → kilka produktów
Source: Wikipedia

No comments:

Post a Comment