February 7, 2016

Fizyka: Masa i Ciężar

Masa - wielkość fizyczna określająca ilość substancji. Ta sama cecha ciała decyduje o jego ciężarze. Jednostką masy jest kilogram ( 1kg ).

Ciężar ( siała grawitacji ) - siła, z jaką Ziemia przyciąga ciało.

Znając masę ciała, możesz obliczyć jego ciężar według wzoru: 
Fg = mg

  • Fg - ciężar ciała
  • m - masa ciała
  • g - stały współczynnik zwany przyspieszeniem ziemskim

No comments:

Post a Comment