February 21, 2016

Fizyka: Gęstość

Gęstość - wielkość fizyczna charakterystyczna dla danej substancji, określająca masę tej substancji zawartą w jednostkowej objętości.

Jednostką gęstości w Układzie SI jest 1kg/m3

Gęstość oznacza się grecką literą  ρ  (czyt.: ro)


 ρ = m/V


gdzie:
p - gęstość substancji, z której zbudowane jest ciało
m - masa ciała
V - objętość ciała

No comments:

Post a Comment