December 13, 2016

Chemia: Wiązania chemiczne

Rodzaje wiązań chemicznych:
 • Wiązanie kowalencyjne (atomowe) - wiązanie chemiczne, które polega na łączeniu się atomów za pomocą wspólnych par elektronowych.
  • niespolaryzowane - występuje w cząsteczkach składających się z atomów tego samego pierwiastka.
  •  spolaryzowane - występuje w cząsteczkach składających się z atomów różnych pierwiastków.
 • Wiązanie jonowe (Ionic bonds- wiązanie chemiczne, które polega na łączeniu się kationów i anionów powstałych z atomów.
  Oppositely charged ions attract each other. This attractive force is an ionic bond.
  In an ionic compound the positive ions balance the charge of the negative ions. Overall the compound is electrically neutral. 
 • Wiązanie metaliczne - występuje metalach i ich stopach.
 • Wiązanie koordynacyjne - wspólna para elektronowa może pochodzić tylko od jednego atomu.
Source: wersus.com


Wartościowość (oznaczana cyfrą rzymską) - liczba wiązań, za pomocą których atomy łączą się ze sobą (wiązanie kowalencyjne), liczba nadmiaru lub niedomiaru elektronów w jonie (wiązanie jonowe). Wartościowość pierwiastka chemicznego jest związana z liczbą elektronów walencyjnych.

Wzór sumaryczny - wzór uwzględniający rodzaj i liczbę atomów.

Wzór strukturalny - wzór uwzględniający rodzaj, liczbę atomów oraz liczbę wiązań chemicznych.

Jon (Ion) - cząstka obdarzona ładukiem elektrycznych dodatnim lub ujemnym.
Kation - jon dodatni.
Anion - jon ujemny.

Związki jonowe
 • powstają w wyniku przeniesienia elektronowów walencyjnych od atomu jednego pierwiastka chemicznego do drugiego i utworzenia w ten sposób kationów i anionów, które - przyciągając się - tworzą wiązania.
 • stan skupienia: stały, tworzą sieć krystaliczną.
 • wysokie temperatury topnienia i wrzenia.
 • stopione lub rozpuszczone w wodzie związki jonowe przewodzą prąd elektryczny, gdyż zawierają zdolne do poruszania się jony dodatnie i ujemne.
Związki kowalencyjne
 • powstają z atomów, które uwspólniają swoje elektrony walencyjne, skutkiem czego łączą się ze sobą za pomocą wspólnych par elektronowych tworzących wiązanie.
 • stan skupienia: stały, gazowy, ciekły
 • niskie temperatury topnienia i wrzenia.
 • nie przewodzą prądu elektrycznego, gdyż ich cząsteczki są elektrycznie obojętne


No comments:

Post a Comment