December 14, 2016

Chemia: Układ okresowy pierwiastków

Prawo Okresowości
Właściwości pierwiastków chemicznych, uporządkowanych zgodnie ze zwiększającą się liczbą atomową (Z), powtarzają się okresowo.
Położenie pierwiastków w układzie okresowym:
 • w pierwiastkach  chemicznych grup 1. i 2. liczba elektronów walencyjnych w atomie pierwiastka jest równa numerowi grupy
 • w pierwiastkach chemicznych grup 13. - 18. liczba elektronów walencyjnych w atomie pierwiastka jest równa numerowi grupy pomniejszonemu o 10
 • liczba powłok elektronowych jest równa numerowi okresu
Charakter chemiczny pierwiastków grup głównych
 • W miarę zwiększania się numeru grupy w układzie okresowym pierwiastków, zmienia się charakter chemiczny pierwiastków od typowo metalicznego (grupy 1., 2.) do typowo niemetalicznego (grupy 17., 18.).
  Najbardziej aktywnymi metalami są pierwiastki grupy 1. (z wyjątkiem wodoru), a najbardziej aktywnymi niemetalami są pierwiastki grupy 17.
 • zwiększa się liczby elektronów walencyjnych
 • następuje wzrost charakteru niemetalicznego
W miarę zwiększania się numeru okresu:
 • zwiększa się liczba powłok elektronowych
 • wzrasta zdolność oddawania elektronów
 • wzrasta charakter metaliczny
 • wzrasta aktywność chemiczna metali
W miarę zmniejszania się numeru okresu:
 • wzrasta charakter niemetaliczny
 • wzrasta zdolność przyjmowania elektronów
 • wzrasta aktywność chemiczna niemetali

No comments:

Post a Comment