October 20, 2017

Fizyka: Maszyny proste

Dźwignia jednostronna i dwustronna
(Second-class Levers and First-class Levers)
Iloczyn długości jednego ramienia i wartości siły działającej na ramię jest równy iloczynowi długości drugiego ramienia i wartości siły działającej na drugie ramię:

r₁󠀳󠁃 · F₁ = r₂ · F₂

Dźwignia jednostronna:
Source: eSzkola.pl
Dżwignia dwustronna:
Source: eSzkola.pl

Blok nieruchomy i ruchomy
(Fixed Pulley and Movable Pulley)
Iloczyn długości ramienia i wartości siły działającej na ramię jest równy iloczynowi długości ramienia i wartości siły działającej na drugie ramię:


r · F₁ = r · F₂

Przy podnoszeniu lub opuszczaniu ciała za pomocą bloku nieruchomego nie smienia się wartość siły - zmienia się jedynie jej zwrot.

Source: e-fizyka.info
Wartość śiły, jaką należy przyłożyć, stosując blok ruchomy, jest dwa razy mniejsza niż ciężar podnoszonego ciała.

Source: e-fizyka.info

Kołowrót

(Wheel and Axle)

Im dłuższa korba (w prównaniu z długością promienia wału), tym mniejszą siłę należy przyłożyć, aby obrócić wał kołowrotu. Warunek równowagi dla kołowrotu można zapisać następująco:

r · F₁ = R · Q
Source: eSzkola.pl

Równia pochyła

(Inclined Plane)

Wartość siły, którą należy działać, przesuwając ciało na równi jest tyle mniejsza od wartości jego ciężaru, ile razy wysokości jego ciężaru, ile razy wysokość równi jest mniejsza od jej długości.

T/Q = h/l
Source: fizyka.edu.pl

No comments:

Post a Comment