May 6, 2016

Chemia - Reakcje utleniania-redukcji

jako szczególny przypadek reakcji wymiany

  • Utlenianie - przyłączanie tlenu do reduktora
  • Redukcja - odłączanie tlenu od utleniacza
  • Utleniacz - pierwiastek chemiczny (w związku chemicznym), od którego odłącza się tlen (redukuje się).
  • Reduktor - pierwiastek chemiczny, który przyłącza tlen (utlenia się)

No comments:

Post a Comment