May 22, 2018

Chemia: Kwas Siarkowy (IV)

Source: Chemia - Gimnazjum 
SO₂ + H₂O ⟶ H₂SO₃

Właściwości fizyczne
  • ciecz
  • bezbarwny
Właściwości chemiczne
  • nieorganiczny kwas tlenowy
  • ma właściwości bielące
  • nietrwały - łatwo ulega rozkładowi
  • ma charakterystyczny zapach tlenku siarki (IV)
  • trujący

Znaczenie i zastosowania tlenku siarki (IV)
i kwasu siarkowego (IV)

Przemysł włókienniczy i papierniczy 
Kwas siarkowy (IV) i tlenek siarki (IV) mają właściwości bielące, dlatego kwas siarkowy (IV) stosuje się np. do bielenia wełny i papieru.

Przemysł chemiczny
H₂SO₃ stosuje się do produkcji innych kwasów: HCl, H₃PO₄, HF.

Rolnictwo
Kwas siarkowy (IV) wykorzystuje się do produkcji nawozów sztucznych.

Dezynfekcja
Właściwości bakteriobójcze H₂SO₃ są wykorzystywane w dezynfekcji beczek przeznaczonych do przechowywania wina lub kiszonek oraz pomieszczeń gospodarczych (np. piwnic) i hodowlanych (np. stajni, kurników).

No comments:

Post a Comment