April 19, 2018

Chemia: Elektrolity

Zastosowania elektrolitów

Oczyszczanie metali

Elektrolity wykorzystuje się do otrzymywania metali (miedzi, niklu, ołowiu) o dużej czystości.

Galwanizacja

Chromowanie, niklowanie, posrebrzanie i cynowanie to pokrywanie przedmiotów metalowych odpowiednio warstwą chromu, niklu, srebra lub cyny.

Otrzymywanie glinu

Z boksytu (skały osadowej) otrzymuje się glin metodą, w której wykorzystuje się elektrolity

Source: Centrum Edukacji Obywatelskiej


Elektrolity - związki chemiczne, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny.

Nieelektrolity - związki chemiczne, których roztwory wodne nie przewodzą prądu elektrycznego.

Wskaźniki - substancje, które zmieniają barwę w zależności od odczynu roztworu.

Fenoloftaleina - wskaźnik, który pod wpływem zasad barwi się na malinowo. Przy jego użyciu można wykryć obecność zasady.

Oranż metylowy - wskaźnik, który pod wpływem kwasów zmienia barwę z pomarańczowej na czerwoną. Przy jego użyciu można wykryć obecność zasady.

Oranż metylowy - wskaźnik, który pod wpływem kwasów zmienia barwę z pomarańczowej na czerwoną. Przy jego użyciu można wykryć obecność kwasu.

Uniwersalny papierek wskaźnikowy - wskaźnik, w roztworach kwasów przyjmuje barwy od pomarańczowej do czerwonej, a w roztworach zasad - od zielonej do granatowej. Stosując go, można wykryć obecność kwasu lub zasady.

No comments:

Post a Comment