December 29, 2017

Chemia: Rodzaje roztworów

Rozpuszczalność substancji - maksymalna liczba gramów substancji, którą można rozpuścić w 100g rozpuszczalnika w danej temperaturze, aby otrzymać roztwór nasycony.

Roztwór nasycony - roztwór, w którym w danej temperaturze nie można już rozpuścić więcej danej substancji.

Rozpuszczalność większości substancji stałych w wodzie zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury.
Rozpuszczalność gazów w wodzie zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury.
 


Roztwór nienasycony - roztwór, w którym w danej temperaturze można jeszcze rozpuścić pewną ilość danej substancji.

Roztwór stężony - roztwór, w którym masa substancji rozpuszczanej jest znaczna (kilkadziesiąt procent) w stosunku do masy rozpuszczalnika (wody).

Roztwór rozcieńczony - roztwór, w którym masa substancji rozpuszczanej jest mała (kilka procent) w stosunku do masy rozpuszczalnika (wody).

Roztwór właściwy - roztwór, w którym cząstki substancji rozpuszczanej mają rozmiary mniejsze 10-9m.

Koloid - mieszanina, w której cząstki substancji rozpuszczanej mają rozmiary od 10-9m do 10-7m.

Zawiesina - mieszanina cieczy i substancji rozpuszczanej, której cząstki mają rozmiary większe od 10-7m.

No comments:

Post a Comment