November 12, 2017

Chemia: Woda jako rozpuszczalnik

Dipol - cząsteczka mająca dwa bieguny: dodatni (+) i ujemny (-), na przykład cząsteczka wody.

Related image
Source: Molecular Cell Biology

Emulsja - mieszanina niejednorodna dwóch nierozpuszczających się w sobie cieczy, z których jedna jest rozproszona w drugiej w postaci małych kropelek.

Source: epodreczniki


Rozpuszczanie - wnikanie cząsteczek jednej substancji między cząsteczki drugiej substancji.

Cząsteczki wody (dipole) mają zdolność asocjacji, czyli łączenia się pojedynczych cząsteczek w większe grupy, dzięki obecności biegunów (+) i (-) w cząsteczce.
Przykładami dipoli są też m.in. cząsteczki następujących związków chemicznych: chlorowodoru HCl, fluorowodoru HF i amoniaku NH3.

No comments:

Post a Comment